LEKCJA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
2019-11-18 10:05:03, autor: Bioderko

W ramach współpracy ze stowarzyszeniem CREO z Poznania stowarzyszenie Bioderko zrealizowało tzw. Lekcje z Niepełnosprawności w Liceum Św. Barbary oraz w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży. Celem spotkań z młodzieżą było pokazanie, w jak trudnym, pełnym barier  świecie poruszają się osoby starsze i niepełnosprawne, a także wzbudzenie w młodych ludziach empatii i zachęcanie do niesienia pomocy ludziom słabszym.


powrót do aktualności...